Ip adres nas achterhalen mac

Daarnaast kun je ook instellen dat de statusberichten alleen naar de voorgrond worden gehaald en gezien kunnen worden. Router Config Info: Er zijn een aantal levels beschikbaar met de commando: logging trap, namelijk 0 tot 7. Natuurlijk is het logisch deze altijd uit te schakelen, maar er is nog een mogelijkheid om de poorten te beveiligen. Om de toegang te beperken zijn er o. Acces-list nodig. Dit houd het volgende in; Na de acceslist nummer te hebben gekozen, stel je een deny ip adres in van de VLAN. Hierdoor word de toegang van de desbetreffende VLAN gelsoten.

De switch heeft nog een functie, namelijk het toestaan van specifieke ip adressen. Kerntaak 3 Opdracht 4 1. Testactiviteiten Procedures opstellen Vervangen van routers, Gebruiksinstructies Kale procedure van bijlage 8 is als sjabloon terug te vinden onderin. Bijlage 8: Werkwijze zo uitgebreid mogelijk aanvullen. Zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een laptop aan het netwerk en wat hierbij komt kijken.

Denk aan procedures etc.

DiskStation Manager - Knowledge Base | Synology Inc.

Richtlijnen, computergebruik etc. Aanpassen van bijlage 8 met procedure: Is deze procedure goed verwoord en past deze bij het verhaal dat in de opdracht gegeven word. Welke stappen moet ik doorlopen om de router te vervangen. Denk aan configureren van de interfaces, routing , security en remote toegang. Merk en Type, versie IOS. Mappenindeling: Computergebruik, logische indeling, beschrijf vooral waarom de indeling zo gemaakt is.

You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in. Find A Community. See the latest announcements from Cisco Live US Turn on suggestions. Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.

Showing results for. Search instead for. Did you mean:. All community This category This board. Labels: Other Switching. Tags: router. Back Previous Next. Hi Faheem, Let me answer your second question first. Hi ajaju, Thanks for a great article. I have a question please. How do we go back to the normal operation after this? Thank you. Abubakar Siddique. David Mowery. Have you done that? Thaguest thaguest. Uitvoerder: PieterJan Aantal stappen Handeling Gewenste resultaat Resultaat Stap 1 Op elke computer pingen naar de router en vaststellen welke computers de router niet kunnen benaderen.

Stap 3 Achterhalen of trunking voor de verbinding tussen switch 2 en de router zijn ingesteld. Het is belangrijk dat alle apparatuur in een netwerk voorzien worden van een wachtwoord. Een switch en router hebben een aantal lagen waarbij het mogelijk is deze van een wachtwoord te voorzien. Deze zijn hieronder genoteerd: Switch en Router a. Namelijk : enable secret wachtwoord en serivce password-encryption. Daarbij is het ook mogelijk om per privilege laag te voorzien van een specifiek wachtwoord met een encryptie type 7.

Het volgende commando moet daarvoor ingevoerd worden: enable password level 0 tot 16 levels encryptie type encrypted wachtwoord b. Na het opstarten van de switch moet je dit wachtwoord invoeren voordat je gebruikt kunt maken van de user interface. SSH verbinding. De commando: line vty 0 15 geeft aan dat je alle beschikbare lines van line 0 tot line 15 van wachtwoord voorziet. Dit verhoogd het veiligheidsniveau. Latest Contents. Created by Isaac on AM. Private sd wan. Created by rachid on AM. Hellois it possible to deploy sd wan on a private network without having any internet access?

Created by markmark on AM. Zonder besturingssysteem kun je bijna niets met de computer doen. Windows, Linux, Macintosh en UNIX zijn bekende besturingssystemen Is een synoniem van Besturingssysteem Zie ook: Hardware , Software BS Operating System , de software die ervoor zorgt dat alle andere software op de computer met de hardware van een computer kan werken. Dit systeem is volledig decentraal, en controleert om de zoveel tijd via welke weg te vinden zijn. Bestaand uit 1-en en 0-en.

Een binair bestand is een naam voor een niet-tekstbestand Binair woord Zie ook: woord Binaire stelsel Een getalstelsel dat met slechts 2 getallen werkt, 0 en 1 in plaats van het gebruikelijke tallige stelsel. Het werkt vooral goed bij bestanden die veel gedownload worden, of die illegaal zijn.

Een afkorting die aangeeft dat de gebruiker weer terug is, in tegenstelling tot brb. In Nederlandstalige chats wordt vaak biw gebruikt in plaats van bk. Wordt vooral bij het chatten gebruikt Zie ook: biw , brb BKA Better Known As , Afkorting die 'beter bekend als' betekend, wordt vooral gebruikt bij het chatten Zie ook: Chatten Black Hat Hacker Een hacker die alleen illegaal hackt om er geld mee te verdienen door bijvoorbeeld een netwerk te kapen of spamsoftware te installeren Bladeserver Een server vaak een rackserver die uit snelheidsoogpunt zo weinig mogelijk overbodige spullen aan boord heeft.

Zo zit de voeding vaak buiten de computer. Het hangt van de fabrikant en het model af wat er wel en wat er niet in de server zelf zit en wat erbuiten hangt Zie ook: Rackserver Bladwijzer Ook wel favorieten genoemd. Een bladwijzer gebruik je om een webpagina die je handig vindt op te slaan in je browser, zodat die makkelijk is terug te vinden Synonym met: Bookmark, Favoriet Bookmark Ook wel favorieten genoemd. Een bladwijzer gebruik je om een webpagina die je handig vindt op te slaan in je browser, zodat die makkelijk is terug te vinden Is een synoniem van Bladwijzer Favoriet Ook wel favorieten genoemd.

Een bladwijzer gebruik je om een webpagina die je handig vindt op te slaan in je browser, zodat die makkelijk is terug te vinden Is een synoniem van Bladwijzer BLER Bit Level Error Rate , Het aantal foute bits als percentage van het totale aantal bits. Een blog is gebouwd een interactief systeem dat het mogelijk maakt dat de beheerder allerlei onderwerpen met een inleiding maakt, en daar kan iedereen dan op reageren. Het is een soort dagboek waarin iedereen kan reageren Synonym met: Weblog Weblog Afkortingen van Weblog. Kan storen met draadloze netwerken Bluetooth-profiel Een standaard om bepaalde data met bluetooth te verzenden.

Zo is er een profiel voor muizen, toetsenborden, bestanden, geluid en diverse streaming media Zie ook: Streaming , Bluetooth bmp Een bestandsformaat voor het lossless en ongecomprimeerd opslaan van plaatjes. Deze goede doelen rekenen zo aan expirimenten, om bijv. Wordt vaak gebruikt bij het programmeren Is een synoniem van Booleaanse Algebra Boolean programmavariabele die de waarde true of false kan hebben Boomstructuur een structuur waarbij onderdelen in andere onderdelen kunnen zitten.

Het systeem van mappen in de meeste besturingssystemen is ook een boomstructuur Booten De computer starten Synonym met: Boot Boot De computer starten Is een synoniem van Booten Bootmanager Een soort menu dat opstart voor dat je besturingssystteem opstart. Hiermee kunt je kiezen tussen verschillende besturingssystemen Synonym met: Bootloader Bootloader Een soort menu dat opstart voor dat je besturingssystteem opstart. Hiermee kunt je kiezen tussen verschillende besturingssystemen Is een synoniem van Bootmanager Bootp Bootstrap Protocol , protocol om automatisch met een netwerk verbinding te krijgen Bootsector Het gebied op een harddisk of diskette waar alle gegevens staan die nodig zijn bij het opstarten van het besturingssysteem op dat medium Zie ook: Besturingssysteem Botnet Robot Network , Een netwerk van zombies Zie ook: Zombie Bots scripts die doen alsof ze mensen zijn, bijvoorbeeld als tegenstander in games.

Dit is vaak heel vervelend voor de tegenspelers, omdat bots vaak sneller en beter zijn Bottleneck. Letterlijk: Flessenhals. De bottleneck is de het langzaamste onderdeel in een verbinding, waardoor snellere onderdelen hun maximale snelheid niet kunnen benutten. Wordt veel gebruikt bij het chatten en IM Zie ook: IM , Chatten Breedbeeld Een beeldscherm of beeldmateriaal met een aspectratio van meestal en soms dat is hetzelfde als of Zie ook: Aspectratio Bridge een bridge letterlijk: brug verbindt 2 netwerken met elkaar Broadband Breedband.

Analoge verzendingen over een draad die meerdere signalen tegelijkertijd kan dragen, bijvoorbeeld DSL verbindingen Synonym met: Breedband Breedband Breedband. Wordt vaak gebruikt bij het chatten Budgetmodel Een model van een serie dat goedkoper en minder goed is dan de andere modellen, meestal speciaal voor de lage prijs ontworpen Buffer Deel van het geheugen waarin gegevens worden opgeslagen als de ontvanger nog niet klaar is voor ontvangst Buffer overflow Dat wat er gebeurt als een programma probeert gegevens in een volle buffer te schrijven: er worden gegevens die achter de buffer liggen overschreven.

Hierdoor kunnen programma's chrashen of de veiligheid van het systeem kan in gevaar komen, doordat aanvallers zo code kunnen plaatsen in geheugen waarin normaal gesproken programma's staan Buffer underrun Het leegraken van de buffer meestal tijdens het branden waardoor niet kan worden verdergegaan met het wegschrijven van data Bug Fout in een programma Build Letterlijk: bouw. Het laatste deel van een versienummer van bepaalde software. Het getal is afkomstig van hoevaak de software gecompileerd gebouwd, klaargemaakt voor gebruik is Zie ook: Compileren , Windows Buis Een glazen buisje met daarin 2 platen en een rooster.

In de allereerste computers werden buizen gebruikt, omdat er nog geen transistoren bestonden Zie ook: Transistor Bump mapping Methode om oppervlakten een natuurlijk ogende structuur te geven Bureaublad Een concept binnen de computerwereld waarmee het 'basisscherm', zonder enige open vensters, wordt aangeduidt. Dit in vergelijking met een leeg bureau, waar je ook het bureaublad ziet als er geen documenten open liggen Synonym met: Desktop Desktop Een concept binnen de computerwereld waarmee het 'basisscherm', zonder enige open vensters, wordt aangeduidt.

Dit in vergelijking met een leeg bureau, waar je ook het bureaublad ziet als er geen documenten open liggen Is een synoniem van Bureaublad Bureaublad op afstand Het van afstand gebruiken van een computer door de muis en toetsenbord commando's door te sturen en de beelden te ontvangen en weer te geven BURN-proof Buffer UnderRuN-proof , technologie bij het branden van een optische schijf die de drive automatisch even pauzeert als de buffer leeg is Burst mode Een stand waarin een apparaat ononderbroken gegevens verzend, dus zonder te wachten op signalen vanaf de ontvangende kant over of alles wel is aangekomen Bus Een manier van data uitwisseling binnen een computer waarin niet geschakeld wordt: alle aangesloten apparaten zitten direct aan hetzelfde draadje.

Dit in tegenstelling tot verbindingen waar slechts 2 apparaten aan gekoppeld kunnen worden, verbindingen waar geschakeld wordt of token ring systemen Synonym met: Gegevensbus Zie ook: Systeembus Gegevensbus Een manier van data uitwisseling binnen een computer waarin niet geschakeld wordt: alle aangesloten apparaten zitten direct aan hetzelfde draadje.

Dit in tegenstelling tot verbindingen waar slechts 2 apparaten aan gekoppeld kunnen worden, verbindingen waar geschakeld wordt of token ring systemen Is een synoniem van Bus Zie ook: Systeembus Bus Een verbinding die onderdelen in een computer met elkaar verbind of een verbinding is tussen meerdere computers. Typisch aan een bus is dat meer dan 2 apparaten aan dezelfde set kabels kunnen zijn verbonden Bus-mastering Een techniek waarmee een netwerkkaart de controle van de systeembus over kan nemen, zodat de processor zich er niet mee bezig hoeft te houden.

Dit kan een flinke prestatiewinst opleveren Zie ook: systeembus Bussnelheid Bussen zijn vaak trager dan de apparaten vaak processors die erop werken. Bijvoorbeeld: 4x bussnelheid wil zeggen dat het apparaat 4x zo snel werkt als de bus waar het op zit Bustopologie Een netwerkstructuur waarbij alle computer in 1 lijn zijn aangesloten Zie ook: topologie Button Engels voor knop BWQ Buzz Word Quotient , Afkorting die het aantal stopwoorden van iemand die spreekt aangeeft, wordt vooral gebruikt bij het chatten Zie ook: Chatten BYOH Bat You Onna Head , Afkorting die 'klap voor je kop' betekend, wordt vooral gebruikt bij het chatten Zie ook: Chatten Byte 8 bits.

Computergegevens wordt meestal in bytes verwerkt. Een byte kan volgens het decimale stelsel waarden hebben, van 0 tot Byte Order Mark geeft aan of bits data de volgorde high byte-low byte of low byte-high byte heeft Synonym met: BOM Zie ook: hblb BOM geeft aan of bits data de volgorde high byte-low byte of low byte-high byte heeft Is een synoniem van Byte Order Mark Zie ook: hblb Bytecode een codesoort die tussen broncode en machinecode inzit. Deze is platformonafhankelijk en moet voor het uitvoeren vertaald worden.

Is sneller dan script, maar theoretisch langzamer dan machinecode. Onder andere Java-programma's werken met bytecode bz2 Een bestandsformaat voor compressie, speciaal voor binaire bestanden Zie ook: compressie bzt Ben zo terug , C Programmeertaal C Engelse uitspraak: C-Sharp.

Dit is een voorbeeld van een trusted third party TTP Zie ook: TTP cab Een bestandsformaat voor compressie, vaak bij installaties van software gebruikt Zie ook: compressie CAC Connection Admission Control , protocol voor een ATM Switch gedurende het opzetten van een verbinding om vast te stellen of een gevraagde QoS Quality of Service overeenkomt met de waarschijnlijke QoS garantie voor opgezette connecties, word ook gebruikt voor het routen van een connectie door het netwerk Cache.

Geheugen waarin data wordt opgeslagen voordat het de harde schijf op geschreven wordt of net nadat het gelezen is. Dit zijn vaak hele getallen niet-gehele getallen moeten altijd naar boven worden afgerond Het getal staat voor het aantal kloktikken dat het geheugen nodig heeft om gegevens op te slaan of in te lezen Synonym met: CL CL Common Access Strobe latency , Een maat voor de snelheid van geheugen.

Cat5e kabels zijn precies hetzelfde, alleen aan deze worden hogere eisen gesteld. Soms worden Cat5 kabels met slechts 4 aders geleverd, maar dit is bij Cat5e onmogelijk. Cat5 wordt veel gebruikt voor 10 en Mbit Ethernet, Cat5e voor Gigabit Ethernet Synonym met: Cat5e Cat5e Een netwerkkabel die normaal gesproken met 8 kabeltjes twisted pair werkt. Gegevens die op de buitenkant van de schijf staan kunnen daardoor sneller gelezen worden dan gegevens die op de binnenste rondjes staan. QoS klasse die gebruikt wordt voor verbindingen die heel precies hun informatie uitwisseling timen. Een datastroom die een vaste grootte per tijdseenheid heeft, dus per seconde altijd evenveel bits heeft CC Carbon Copy , Een kopie van een e-mailbericht verzenden.

Er is tegenwoordig geen verschil meer tussen een gewone geadresseerde en een CC-geadresseerde, maar veel mailprogramma's laten de functie nog steeds aanwezig. Omdat de cellen altijd een gelijke grootte hebben kunnen ze met hoge snelheden worden verwerkt en verder doorgestuurd. Het werk aan deze technologie en het vastleggen van normen is inmiddels overgedragen aan het World Wide Web Consortium W3C, op w3. Bij de meeste chatboxen kan iedereen meedoen, anoniem.

De chatbox wordt steeds minder gebruikt en is steeds meer verdrongen door IM. In online games worden 'chatboxen' nog wel toegepast, waarbij normaal gesproken met de teamgenoten of tegenspeler gepraat kan worden Zie ook: IM , Chatten Chatten Engels voor kletsen. Vaak wordt hiermee berichten heen en weer typen over het internet bedoeldt. In tegenstelling tot e-mail kan de verzender zien of de ontvanger aanwezig is, en meestal antwoord de ontvanger meteen. Een chatbericht komt meestal binnen 1 seconde aan, waar een e-mail soms nog enkele minuten nodig heeft.

In tegenstelling tot IM is chatten vaak anoniem met een bijnaam hoewel IM ook vaak chatten wordt genoemd. Deze codes zijn altijd door de maker ingebouwd Synonym met: Cheat Cheat commando's op het toetsenbord om vals te spelen in games, bijvoorbeeld onsterfelijk te worden, verborgen elementen zichtbaar te maken, etc. Deze codes zijn altijd door de maker ingebouwd Is een synoniem van Cheatcodes Checksum Methode om te kijken of er geen fouten in een transmissie zijn geslopen. Dit wordt gedaan met een speciale wiskundige methode Chicago codenaam van Microsoft voor Windows 95 Chip elektronische schakeling op een drager in een compacte behuizing Chipset Een aantal chips op het moederbord die allemaal een aparte taak hebben.

Deze chips zorgen meestal voor dingen zoals het aansturen van de videokaart of de harde schijf Choke pakket Letterlijk: Stik pakket. Pakket dat wordt gezonden om de verzender te vertellen dat zijn verzendsnelheid te hoog is Synonym met: Choke, Choke Packet Choke Letterlijk: Stik pakket. Pakket dat wordt gezonden om de verzender te vertellen dat zijn verzendsnelheid te hoog is Is een synoniem van Choke pakket Choke Packet Letterlijk: Stik pakket.

Pakket dat wordt gezonden om de verzender te vertellen dat zijn verzendsnelheid te hoog is Is een synoniem van Choke pakket Chroma motion Een techniek om bewegingen te herkennen. RISC is echter sneller per instructie. Bij een lage prioriteit wordt de cel weggegooit CLR Cell Loss Ratio , in ATM, de verhouding tussen het aantal weggegooide cellen en de cellen die succesvol zijn verstuurd.

NET Cluster. Een virtueel blokje op een harde schijf waarin een stuk van een bestand kan worden opslagen. Voor kabels wordt hier meestal van gesproken als er een aders in het midden omwikkeld wordt door een tweede en eventueel derde ader, gescheiden door isolatie Zie ook: Coaxkabel Coaxkabel Een bepaald type kabel dat vroeger gebruikt werd voor internet, maar tegenwoordig alleen nog als verbinding tussen een antenne en een apparaat.

De naam komt van het feit dat er 2 aders coaxiaal zijn. Het grote voordeel van coaxiale kabels is dat ze relatief ongevoelig zijn voor storing Zie ook: Coaxiaal COBOL Common Business-Oriented Language , programmeertaal, een van de oudste die nog in gebruik is. Is speciaal voor het schrijven van programma's in bedrijven Cocoa API voor MacOS X, speciaal voor object-georienteerd programmeren Code Programma's worden eerst in een andere taal gemaakt, waarna ze worden vertaald naar een voor de processor begrijpelijke taal.

Het 'programma' in de eerste, voor de maker begrijpelijke taal, heet de code Synonym met: programmacode, broncode, source, sourcecode programmacode Programma's worden eerst in een andere taal gemaakt, waarna ze worden vertaald naar een voor de processor begrijpelijke taal. Het 'programma' in de eerste, voor de maker begrijpelijke taal, heet de code Is een synoniem van Code broncode Programma's worden eerst in een andere taal gemaakt, waarna ze worden vertaald naar een voor de processor begrijpelijke taal.

Het 'programma' in de eerste, voor de maker begrijpelijke taal, heet de code Is een synoniem van Code source Programma's worden eerst in een andere taal gemaakt, waarna ze worden vertaald naar een voor de processor begrijpelijke taal. Het 'programma' in de eerste, voor de maker begrijpelijke taal, heet de code Is een synoniem van Code sourcecode Programma's worden eerst in een andere taal gemaakt, waarna ze worden vertaald naar een voor de processor begrijpelijke taal.

Er zijn zowel codecs met kwaliteitsverlies als zonder kwaliteitsverlies, respectievelijk lossy en lossless Is een synoniem van Codec Zie ook: algoritme , lossy , lossless Coderen Het verkleinen van een bestand met behulp van een codec Coldfusion Programmeertaal voor websites van macromedia. Erg prijzig. De extensies van Coldfusion bestanden zijn.

Als de computer die merken stoppen ze met sturen, en wachten een willekeurige hoeveelheid tijd voordat ze opnieuw sturen. Dit noemt met een backoff. De andere stuurt niet voordat de andere klaar is met sturen Synonym met: Botsing Zie ook: Backoff Botsing Als op een netwerk 2 computer tegelijkertijd proberen iets te versturen verstoren de berichten elkaar: ze botsen.

Hierin kan meestal geen muis worden gebruikt. Vaak kun je op een gewone computer nog gewoon gebruik maken van een commandoregel in een apart venster Synonym met: commandolijn, terminal, commandoprompt, console commandolijn Een manier van in- en uitvoeren van data via een op tekst gebaseerde omgeving. Vaak kun je op een gewone computer nog gewoon gebruik maken van een commandoregel in een apart venster Is een synoniem van Commandoregel terminal Een manier van in- en uitvoeren van data via een op tekst gebaseerde omgeving. Vaak kun je op een gewone computer nog gewoon gebruik maken van een commandoregel in een apart venster Is een synoniem van Commandoregel commandoprompt Een manier van in- en uitvoeren van data via een op tekst gebaseerde omgeving.

Vaak kun je op een gewone computer nog gewoon gebruik maken van een commandoregel in een apart venster Is een synoniem van Commandoregel console Een manier van in- en uitvoeren van data via een op tekst gebaseerde omgeving. Vaak kun je op een gewone computer nog gewoon gebruik maken van een commandoregel in een apart venster Is een synoniem van Commandoregel Commentaar Uitleg in de code van een programma voor de programmeur.

Dit wordt genegeerd bij het bouwen compileren van het programma Zie ook: code , compileren Commodore Engelse computerfabrikant Common Ground systeem voor platformonafhankelijke bestandsuitwisseling Communicatieverbinding Een systeem van hardware en software waarmee twee gebruikers met elkaar worden verbonden om zo gesprekken te voeren, informatie uit te wisselen etc Compaq Amerikaanse computerfabrikant.

Overgenomen door HP Compatible Als iets compatible is wil dat zeggen dat het zonder problemen kan worden vervangen door dat waar het mee compatible is, of dat het dat waar hij compatible mee is kan vervangen. Synonym met: Compatibiliteit Compatibiliteit Als iets compatible is wil dat zeggen dat het zonder problemen kan worden vervangen door dat waar het mee compatible is, of dat het dat waar hij compatible mee is kan vervangen. Hierbij worden de pieken in een geluid verlaagd, het geluid wordt "afgevlakt" Synonym met: Compression Compression Het kleiner maken van de dynamische ruimte van een stuk geluid.

Spelcomputer die wordt aangesloten op televisiescherm, zoals een Playstation.

Commandoregel Synonym met: Zippen Zippen. Commandoregel Is een synoniem van Console Containerformaat Een opslagmethode of een opslagformaat waarin op verschillende manieren kan worden opgeslagen, eigenlijk een soort overkoepelend geheel, een raamwerk waarin zich alleen beschrijvende data bevindt. OGG en AVI zijn voorbeelden van containerformaten: er kunnen verschillende compressiemethodes in Content Engels voor inhoud Contrastratio Het aantal stappen in helderheid tussen het witste wit en het zwartste zwart op een beeldscherm Synonym met: Contrastverhouding Contrastverhouding Het aantal stappen in helderheid tussen het witste wit en het zwartste zwart op een beeldscherm Is een synoniem van Contrastratio Controller.

Hardware die de communicatie met een bepaald computeronderdeel of randapparaten regelt. Een apparaat waarmee je gegevens door kunt geven aan de computer, waaronder toetsenbord, muis, joystick, gamepad en dergelijke Converteren Het omzetten van een bestand in een andere bestandssoort of andere opslagvorm Cookie data die vanaf een website tijdelijk op de computer van de gebruiker wordt geplaatst om zo instellingen te bewaren Cool'n'Quiet Een systeem van AMD om energie te besparen door de processor met behulp van throttling.

Deze techniek werd vooral gebruikt in desktopprocessoren Zie ook: Throttling CoolType techniek van Adobe de leesbaarheid van tekst op een beeldscherm te verbeteren Coprocessor Een extra processor die is gemaakt om bepaalde taken extra snel uit te voeren. CORBA Common Object Request Broker Architecture , een standaard voor de communicatie tussen objecten, geschreven in verschillende programmeertalen en draaiend op verschillende machines Core het hart van de processor, daar gebeurt al het werk.

De term kwam in gebruik toen processoren meerdere van deze processorkernen of cores gingen bevatten, als eerste als dualcore Synonym met: Processorcore, Processorkern Zie ook: Processor Processorcore het hart van de processor, daar gebeurt al het werk. De term kwam in gebruik toen processoren meerdere van deze processorkernen of cores gingen bevatten, als eerste als dualcore Is een synoniem van Core Zie ook: Processor Processorkern het hart van de processor, daar gebeurt al het werk.

De term kwam in gebruik toen processoren meerdere van deze processorkernen of cores gingen bevatten, als eerste als dualcore Is een synoniem van Core Zie ook: Processor Core 2 Model processor van Intel. Dit is een stuurteken die aangeeft dat de tekst op de volgende regel verder gaat Zie ook: Stuurteken CR Click Rate , het percentage van de bezoekers dat op een advertentie klikt. Vaak worden crashes veroorzaakt door een programmeerfout of problemen tussen de communicatie van software en hardware CRAY Fabrikant van supercomputers CRC Cyclical Redundancy Check , methode waarbij na verzending de optelsom van alle verzonden bits wordt vergeleken om fouten te voorkomen Creative Labs Fabrikant van geluidskaarten Synonym met: Creative Creative Fabrikant van geluidskaarten Is een synoniem van Creative Labs Crossfire Techniek van ATI om 2 grafische kaarten tegelijk aan een beeld te laten werken.

Wordt veel gebruikt bij het chatten Cyberspace Deze term komt uit de roman 'Neuromancer' van William Gibson. In deze roman werd gesproken over een directe verbinding tussen hersenen en computers. Het verschil tussen data en informatie is dat informatie zonder meer begrepen kan worden de informatie maakt zelf duidelijk wat het is en waar het voor dient terwijl data gegevens zijn zonder uitleg, die dus in een bepaalde context geplaatst moeten worden Data striping Manier van opslaan waarbij de blokken waaruit een bestand bestaat clusters over meerdere schijven worden verspreid. Hierdoor wordt het opvragen van gegevens meestal sneller.

Dit wordt o. Deze laag zet de elektrische signalen in de kabels om naar bits en werkt met de fysieke hardware adressen aan de andere kant van de lijn. Deze gegevens worden meestal gebruikt om de gegevens mee te analyseren, omdat alle gegevens zich op een plek bevinden en zich zo makkelijk laten doorzoeken Synonym met: Datawarehousing Datawarehousing Een centrale database waarin alle gegevens uit verschillende systemen in een organisatie zijn gekopieerd.

ZyXEL NSA325 v2

Deze gegevens worden meestal gebruikt om de gegevens mee te analyseren, omdat alle gegevens zich op een plek bevinden en zich zo makkelijk laten doorzoeken Is een synoniem van Datawarehouse DAW Digitale Audio Werkplek , Een apparaat of software waarmee men geluid kan mixen, als in een studio DB25 Stekker in de vorm van een trapezium met 25 pinnen in 2 rijen DB9 Stekker in de vorm van een trapezium met 9 pinnen in 2 rijen DBMS Database Management System , De software die de database bijhoudt. Wordt gebruikt bij circuitschakeling, vooral bij telefoonnetwerken DCT Discrete cosine transform , een systeem dat als basis dient voor compressie van kleurenafbeeldingen Zie ook: comprimeren DD Double Density , Aanduiding voor diskettes waarvan het magnetische oppervlak de dubbele dichtheid heeft.

Dit doet een cracker met een leger van gekaapte computers, zogenaamde botnets. Meestal heeft men het over de facto standaarden: standaarden die standaard zijn omdat ze nu eenmaal het meest gebruikt worden, in tegenstelling tot de jure standaarden Zie ook: De jure De Jure Betekend bij wet. Meestal heeft men het over de jure standaarden: standaarden die standaard zijn omdat ze door een bepaalde machthebbende organisatie zijn gemaakt, in tegenstelling tot de facto standaarden.

Het bekendst zijn delta-installatie programma's, vaak patches of upgrades genoemd. DES Data Encryption Standard , beveiligingsalgoritme Descreen scantechniek die interferentiepatronen weghaalt bij het scannen van afbeeldingen die bestaan uit puntjes, zoals krantenfoto's Desktop. Een virtueel werkblad met documenten en gereedschappen. Een vaste computer in een horizontaal staande kast, in tegenstelling tot het verticale tower-model Detach Afkoppelen van een apparaat dat met de computer is verbonden Detached process taak op de achtergrond Zie ook: Daemon DevFS Device File System , een virtueel bestandssysteem in UNIX net als proc voor het weergeven en manipuleren van hardware.


  1. A Big Case of the Hiccups.
  2. How do I find my Zyxel product Serial Number?.
  3. Sponsorlink;
  4. spider man game free download mac.
  5. ComputerWoordenboek.

Wordt gebruikt in praktisch alle hedendaagse routers en computers DHTML Dynamic Hyper Text Markup Language , eigenlijk geen techniek op zichzelf, maar een verzameling technieken net zoals AJAX , namelijk: HTML, CSS, Javascript en DOM Diagonaal De grootte van een beeldscherm gemeten van linkboven naar rechtsonder of van rechtsboven naar linksonder, dat maakt niet uit bij een rechthoekig beelscherm Dialoogvenster Een klein venster met een boodschap erin dat wordt getoond om de gebruiker ergens van op de hoogte te stellen, of hem om OK te vragen Diepte Aantal kleuren dat kan worden weergegeven door een pixel beeldpunt Digitaal Niet analoog, stuurt niet "gewoon" alle data door de lijn, maar maakt gebruik van verschillen in spanning, frequentie etc.

Ook bekend als "het papiervrije kantoor" Dipswitch Een schakelaartje met dezelfde functie als een jumper. Dit zijn hele kleine knopjes Zie ook: Jumper DirectAGP techniek van Intel waarbij de grafische chip direct het gedeelde geheugen raadpleegt Zie ook: AGP Directory Map, object om bestanden in onder te brengen om zo een boom structuur aan te brengen in bestanden Synonym met: map Zie ook: Boomstructuur map Map, object om bestanden in onder te brengen om zo een boom structuur aan te brengen in bestanden Is een synoniem van Directory Zie ook: Boomstructuur Directory tree De structuur waarin alle mappen zijn geordend DirectX technologie voor beeld en geluid van Microsoft met zo weinig mogelijk vertraging tussen software en hardware met als doel snelheidswinst Disable Engelse woord voor 'maak onmogelijk' Diskette Verouderd opslagemedium, waarop afhankelijk van het type kb, kb, 1.

Wordt ook wel floppy genoemd. Floppys worden nog steeds gebruikt, maar zijn grotendeels verdrongen door USB-sticks. Soms zijn floppy's nog handig om op te starten bij een chrash Synonym met: floppy floppy Verouderd opslagemedium, waarop afhankelijk van het type kb, kb, 1.

1. Information Label

Het werkt volgens de MPEG4 standaard. Zo kan bijvoorbeeld www. Op het internet kun je met een domeinnaam websites aanroepen, zoals www. Met het invoeren van die naam wordt aan het computernetwerk gevraagd of er informatie is die ze willen verzenden. Vaak eindigt een domeinnaam op. Dat is het TLD.

De diagonale afstand tussen 2 RGB groepen op een beeldscherm. Hoe kleiner de afstand, hoe hoger de resolutie Dot-matrix printer Een oud type printer dat alleen typemachinetekens kon printen. Vaak wordt dit gedaan om beveiligingen te omzeilen Zie ook: Upgraden Downloaden Het ophalen van een bestand via een communicatieerverbinding, bijvoorbeeld via het internet of via een USB kabel.

Deze signalen kunnen bijvoorbeeld elektrische stroomstootjes over een koperdraad, radiosignalen door de lucht, of laserlicht door een glasvezel zijn Synonym met: Dracht, Reikwijdte Zie ook: glasvezel Dracht Een signaal draagt een bepaalde afstand de dracht , dat wil zeggen dat het over een bepaalde afstand verzonden wordt en daarna nog leesbaar is. Deze signalen kunnen bijvoorbeeld elektrische stroomstootjes over een koperdraad, radiosignalen door de lucht, of laserlicht door een glasvezel zijn Is een synoniem van Dragen Zie ook: glasvezel Reikwijdte Een signaal draagt een bepaalde afstand de dracht , dat wil zeggen dat het over een bepaalde afstand verzonden wordt en daarna nog leesbaar is.

Deze signalen kunnen bijvoorbeeld elektrische stroomstootjes over een koperdraad, radiosignalen door de lucht, of laserlicht door een glasvezel zijn Is een synoniem van Dragen Zie ook: glasvezel Drager Een signaal dat digitale gegevens bevat Synonym met: Carrier Carrier Een signaal dat digitale gegevens bevat Is een synoniem van Drager DRAM Dynamic Random Access Memory , geheugenchip waarbij om de paar milliseconden de inhoud opnieuw ververst moet worden, goedkoop en eenvoudig te produceren.

Wordt gebruikt voor Hier wordt vaak een systeem bedoelt die "het zware werk doet", waaronder een engine in een database zoekt de data op en een engine in een computerspel deze bedenkt zetten van de tegenspelers en maakt het beeld Enhanced mode modus van een processor om te kunnen werken met bits besturingssystemen ENUM standaard om telefoonnummers om te zetten naar URL's EOD End Of Discussion , Afkorting voor 'einde van de discussie', wordt vooral gebruikt bij het chatten Zie ook: Chatten EOF End of File.

De toets op een toetsenbord waarmee je ergens uit kunt 'ontsnappen'. Een teken in een tekenset waarmee je uit de normale tekenset springt. Je geeft hiermee aan dat er een speciaal teken aankomt, zoals een tab of een regelafbraak ESD ElectroStatic Discharge , Een ontlading van statische elektriciteit. Dit is gevaarlijk als je een computer openmaakt omdat veel elektronica binnenin hier gevoelig voor is.

Deze is bijna licentie- en patentvrij, zodat hij erg goedkoop is EVP Enhanced Virus Protection , Een systeem in bepaalde AMD-processoren die ervoor zorgt dat het OS aan kan geven welke delen van het geheugen code mogen bevatten en welke niet: zo wordt het gebruik van buffer overflows beperkt Zie ook: Buffer Overflow Exa peta, dat is 1.

Vroeger was een Exabyte Petabyte, maar tegenwoordig heb je het dan over een Exbibyte Is een synoniem van Exabyte Exbibyte Pebibyte, dus 1. Deze heeft veel meer bandbreedte, en kan als een PCI-express uitbreiding voor draagbare computers worden gezien Zie ook: PC Card Expression Een manier waarop je een computer instructies geeft. Vaak wordt hier een booleaanse expressie mee bedoelt, waarmee je aan de computer duidelijk kunt maken wanneer het iets wel en iets niet moet doen Synonym met: Expressie Expressie Een manier waarop je een computer instructies geeft.

Vaak wordt hier een booleaanse expressie mee bedoelt, waarmee je aan de computer duidelijk kunt maken wanneer het iets wel en iets niet moet doen Is een synoniem van Expression Ext Extensible , Bestandssysteem voor Linux. Hiervan zijn ext, ext2, ext3 en ext4 uitgekomen, ext3 wordt nu het meest gebruikt Zie ook: Linux Extensie De laatste 2, 3 of 4 letters achter de punt die aangeven wat voor soort bestand een bepaald bestand is Extern Buiten iets, het tegenovergestelde van intern Zie ook: Intern Extranet via internet toegankelijk systeem, vaak beveiligd met wachtwoord Facebook Een van de bekenste profielsites en sociale medium Zie ook: Profielsite , Social media Fake Nep Fan Een moter met een schoepenrad waarmee lucht wordt verplaatst, meestal om warme lucht af te voeren.

Computers hebben ventilatoren nodig om warme onderdelen te koelen Synonym met: Ventilator, Koeler, Cooler Zie ook: Heatpipe Ventilator Een moter met een schoepenrad waarmee lucht wordt verplaatst, meestal om warme lucht af te voeren. Computers hebben ventilatoren nodig om warme onderdelen te koelen Is een synoniem van Fan Zie ook: Heatpipe Koeler Een moter met een schoepenrad waarmee lucht wordt verplaatst, meestal om warme lucht af te voeren. Computers hebben ventilatoren nodig om warme onderdelen te koelen Is een synoniem van Fan Zie ook: Heatpipe Cooler Een moter met een schoepenrad waarmee lucht wordt verplaatst, meestal om warme lucht af te voeren.

Dit in tegenstelling tot andere servers, bijvoorbeeld een mail server Synonym met: Bestandsserver Bestandsserver Een server die bestanden beschikbaar stelt. De term finite-state wil zoveel zeggen als: beperkt aantal mogelijkheden, oftewel, voor elke invoer is een uitvoer van tevoren al bekend Firewall bescherming tegen inbrekers vanuit het internet. Is gratis, patentvrij en de meest gebruikte en best ondersteunde lossless audiocodec Zie ook: Lossless , codec Flag Een instelling die je alleen aan en uit kan zetten Flame Aanval of belediging van een andere internetgebruiker via het internet op chatkanalen of fora bijvoorbeeld Flame War Een on-line discussie op een forum, via de mail, of via het chatten waarin het er niet al te beschaafd aan toe gaat, vergelijkbaar met een scheldbrievenoorlog Flash Techniek van Adobe voor interactive webpagina's of onderdelen daarvan , je hebt er een flash player voor nodig.

Dit geheugen is ongeveer Doordat ze zo klein zijn worden ze veel gebruikt in mobiele telefoons en digitale camera's Synonym met: Flashkaart, geheugenkaart Zie ook: Flash Flashkaart kaartje meestal een paar centimeter breed en lang, enkele millimeters dik met Flash geheugen. Doordat ze zo klein zijn worden ze veel gebruikt in mobiele telefoons en digitale camera's Is een synoniem van FlashCard Zie ook: Flash geheugenkaart kaartje meestal een paar centimeter breed en lang, enkele millimeters dik met Flash geheugen.

Doordat ze zo klein zijn worden ze veel gebruikt in mobiele telefoons en digitale camera's Is een synoniem van FlashCard Zie ook: Flash Flat fee onbeperkt toegang tot een bepaalde dienst internet, bellen etc tegen een vaste prijs per maand, onafhankelijk van hoeveel of hoelang er gebruik van wordt gemaakt Flatbed scanner Een platte scanner. Hiermee wordt vaak een aanval bedoeld om een systeem plat te leggen of om mensen te plagen.

Een flood is een zeer grote hoeveelheid nutteloze tekens Synonym met: flooden flooden Een "overstroming". Hiermee wordt meestal het moederbordformaat bedoelt Zie ook: Moederbordformaat Formatteren Het aanbrengen van een bestandssysteem op een medium of een partitie Zie ook: Bestandssysteem , Medium , Partitie Fortran Formula Translating System , Programmeertaal voor programma's die zeer efficient werken, werd veel op supercomputers gebruikt Zie ook: Programmeertaal , supercomputer Forum Ook wel Bulletinboard prikbord genoemd.

Dit is een structuur waarin gebruikers vragen kunnen stellen waarop iedereen kan antwoorden. Zie ook ons forum Synonym met: computerforum, bulletinboard computerforum Ook wel Bulletinboard prikbord genoemd. Zie ook ons forum Is een synoniem van Forum bulletinboard Ook wel Bulletinboard prikbord genoemd. Zie ook ons forum Is een synoniem van Forum Forward Het doorsturen van e-mail naar een ander adres Synonym met: Doorsturen Doorsturen Het doorsturen van e-mail naar een ander adres Is een synoniem van Forward FOS Freedom Of Speech , Afkorting voor 'vrijheid van meningsuiting', wordt vooral gebruikt bij het chatten Zie ook: Chatten FOTCL Falling Of The Chair Laughing , Afkorting voor 'val van mijn stoel van het lachen', wordt vooral gebruikt bij het chatten Zie ook: Chatten Fourier transform systeem dat wordt gebruikt voor compressie Foutcorrectie Een systeem dat gegevens controleert op fouten en dat de gegevens opnieuw aanvraagt of herstelt als er een fout ontdekt wordt FPGA Field Programmable Gate Array , processorchip die on-the-fly geherprogrammeerd kan worden FPP Floating Point Processor , Processor die alleen zwevende komma berekeningen uitvoert.

Hoe hoger, hoe soepeler de game draait. Bij minder dan 10 fps is het spel vaak moeilijk te spelen. Hoe beter de computer, hoe meer fps FPS First Person Shooter , een schietspel waarin de speler slechts een karakter bedient, daarmee rondloopt en vijanden neerschiet. Bijvoorbeeld: bij het aanroepen van een lokale computer via de naam computerboven wordt een niet unieke domeinnaam gebruikt: er kunnen immers meer computers zijn die computerboven heten op andere netwerken.

Als men computerboven.

Bij veel fragmentatie wordt het ophalen van bestanden vaak erg traag Frags Het aantal doden dat een schutter in een schietspel heeft gemaakt Frame. Een 'opname' in een geluidsbestand.

Seagate Central - Finding the Hostname and IP Address

Bij een CD zitten er frames in een seconde. Handig om je commando's in een script te zetten, kan je snel je default configuratie weer terug zetten. Er zijn nogal wat methodes om backups te maken. Een tijd lang heb ik rsync gebruikt, die een backup van mijn 'Documents' folder op mijn desktop naar de Raspberry maakte. Maar, nu ik ook meer mijn laptop gebruik, heb ik behoefte aan een tool die meerdere computers in sync kan houden. Ik heb daarvoor Unison gekozen. Deze houdt van de opgegeven mappen per computer de wijzigingen bij, en ziet zo wanneer files gewijzigd zijn; en stuurt dan de juiste files heen en weer.

Ook als files weggegooid worden wordt dit goed afgehandeld. Probleem was alleen wel dat op alle systemen dezelfde versie van Unison moet worden gebruikt En de meest recentere versie zoals in Ubuntu gebruikt is blijkbaar moeilijk op de Raspberry werkend te krijgen. Ik heb er voor gekozen overal de versie 2. Gedownload op Ubuntu op Raspberry kan je gewoon ' apt-get install ' gebruiken , en gelijk gezorgt dat'ie niet door nieuwere versies wordt overschreven:. Je kan Unison via SSH laten werken een beveiligde verbinding, nuttig als een van je computers elders op de wereld staat , of via een lokale tcp socket niet beveilidg dus!

Gekozen voor de simpeler tcp-socket op poort Configuratiefile unison. En, op de Raspberry unison als server draaien:. Draai Unison nu nog met de hand even checken of alles goed gaat , maar wil dit later automatisch doen in start-up en afsluitscripts. Met upnp-inspector is het mogelijk te scannen op upnp servers, mocht je de Raspberry niet vinden ziet daarnaast ook bv mijn TV als zowel een mediaRenderer als een RemoteControlReceiver.

Na installatie werkt het niet gelijk samen met mijn TV, en moeten er wat aanpassingen in de configuratiefile plaats vinden. Zo heeft een Samsung TV problemen met de standaard http headers zie deze mediatomb configuratie pagina , moeten er wat extra mediatypes toegevoegd , en zo voort. Maar, toen werkte het nog niet. Ik had blijkbaar op een of andere manier tijdens het proberen mijn mediatomb database om zeep gekregen, want na het verwijderen en opnieuw laten maken werkte het opeens wel: zowel op mijn TV, mijn Android phone MediaHouse , en mijn PC met VLC al vind die mediatomb soms pas na een lange tijd.

Wel even geduld hebben, duurt even voordat de servers gevonden worden. Zowel een mpeg4 als een avi video speelden nu goed af ondanks verhalen dat Samsung TV's met AllShare nogal kritisch zijn wat betreft ondersteunde DLNA formaten , ik had blijkbaar geluk en hoef niet te transcoden. Streamen van een x H. Alleen de folderstructuur op mijn TV is niet helemaal duidelijk, vooral met foto's Sommige series lijken op verschillende plaatsen voor te komen, maar soms met maar een gedeelte van de foto's.

In een andere folder is die serie dan wel weer helemaal te zien. Vreemd, nog eens uitzoeken. Een van de taken van mijn home server is ook home control en automation domotica. Maar, voor je wilt controleren: meten is weten Een simpel voorbeeld van meten: hoe vaak en lang staat mijn PC eigenlijk aan? En mijn TV met internet? Stop dit in een script samen met een time-stamp, en je kunt het eenvoudig bijhouden. Dit kan natuurlijk veel slimmer Een voorbeeld daarvan is het uitlezen van de 'slimme energiemeter', zodat je je energiegebruik goed in de gaten kunt houden.

Je kan dit natuurlijk 'uitbesteden', maar ik wil eigenlijk niet dat anderen mij in de gaten kunnen houden. Bovendien is zelf doen leuker en leerzamer. Ik heb mijn slimme energiemeter met zijn P1-poort via een serieel-naar-USB kabeltje aangesloten op de Raspberry. Op de Raspberry loopt een klein 'servertje', die deze gegevens opvangt. Via UDP kan nu elke computer op mijn netwerk dit weer opvragen. Op dezelfde Raspberry loopt ook mijn logging, zodat ik 'mooie' overzichten krijg, geeft best inzicht in waar je elektriciteit en gas blijft. Hierbij wordt niet alles direct door de Raspberry bestuurd, maar heb ik 'lokale intelligentie'; slimme kleine nodes gebaseerd op de AVR ATtiny zou ook met b.

Arduino Nano kunnen. Je kan het het best vergelijken met hoe een lichaam werkt: de Raspberry is het centrale brein, maar een heleboel taken worden lokaal door reflexen afgehandeld, en de zintuigen zijn daarmee verbonden. Voordeel is dat deze reflexen doorlopen ook als het brein tijdelijk met iets anders bezig is of plat ligt. Een voorbeeld hiervan is de afzuiging in de douche: een ATtiny is een lokale node, met daarop als 'zintuig' een I2C temperatuursensor aan de warmwatertoevoer handiger dan via de lamp.

Als er gedoucht wordt wordt de leiding warm, en schakelt de ATtiny zelfstandig de afzuiger aan via een solid state schakelaar: de reflexreactie van de ATtiny. De ATtiny regelt ook de 'nalooptijd': hoe lang moet de ventilator doorlopen als er gestopt is met douchen. Maar, dit alles wordt ook doorgegeven aan het brein, en dat kan bijvoorbeeld besluiten de reflex te onderdrukken, of de nalooptijd aan te passen. Ook is het geheugen in het brein: de temperatuur wordt hier weer gelogd en nu en dan centraal opgevraagd.

2. Device GUI

Ik heb over de eerste opbouw van het systeem en het netwerk een lezing gehouden op 20 augustus bij EmSE Embedded Systems Eindhoven , een hobby-club ; hier de Home Control presentatie pdf. Web pagina's met details maak ik nog wel eens, maar zie ook mijn Arduino pagina. Hoe komen alle gegevens bij elkaar? Dit kan het handigst via een 'data broker', waar sensoren de gegevens kunnen publiceren, en toepassingen zich op gegevens kunnen abonneren. De distributie wordt dan automatisch via de broker gedaan.

Ik gebruik hiervoor de mosquitto open source MQTT message broker server. Het geheel is wel bewust alleen vanaf mijn lokale netwerk te benaderen, dus minder risico voor 'inbraak'. Via MQTT en bijvoorbeeld MQTT Dash kan ik diverse modules besturen, zoals ook mijn Sonoff wifi-gestuurde switch met eigen software zie mijn Arduino pagina , en mijn 'IoT Energieverklikker'-lamp , waarvan de kleur zich aanpast aan het energiegebruik op dat moment. Ik heb dus bijvoorbeeld de Sonoff WiFi V schakelaar. Op de Raspberry heb ik een 'timer' script gemaakt als in een digitale tijdschakelklok in Python; zie plaatje rechts, 'Sonoff1Timer'.

Maar, nu heb ik een kerstster, op een andere module aangesloten. Questie van deze ook naar die Sonoff timer te laten luisteren, en hij schakelt braaf mee. Op beide modules zit ook een schakelaar, deze laat ik ook de lamp schakelen: ze publiceren ook naar het timer-kanaal, en luisteren daardoor met elkaar mee. Soms is het ook handig als je Raspberry server je een emailtje kan sturen, voor wekelijkse statusrapporten of als er bijvoorbeeld iets mis is. Ik wilde het programma mail hiervoor gebruiken; blijkbaar moet je hiervoor een mail server als exim4 of sendmail draaien:.

Om disk-access te reduceren misschien goed om het interval waarmee exim4 de queue verwerkt wat hoger te zetten bv van 30 minuten naar 4 uur , als je geen tijd-kritische mail hebt: sudo update-exim4defaults -f --queuetime 4h , scheelt in het schrijven van de log file. Wil je de configuratie handmatig aanpassen zonder dpkg-reconfigure , dan kan je de file met settings wijzigen:. Als web-server dus om webpagina's beschikbaar te maken gebruik ik het lichtgewicht lighttpd.

Apache is uiteraard krachtiger, maar ook zwaarder voor die arme Pi Mooi is dat lighttpd ook naar Python en Perl kan interfacen volgens de CGI-standaard, zodat ik dynamische webpages kan maken met Python scripts om zo ook een interface te hebben naar mijn home control systeem. Had natuurlijk ook een Python server kunnen gebruiken, maar dit is denk ik toch minder werk. Ps: ik heb deze webpages alleen beschikbaar op mijn lokale netwerk; niet direct van buitenaf maar zie SSH met port forwarding dus aanvallen heeft geen zin. You can enable cgi module by using command " lighty-enable-mod cgi ".

Maar, ik had de eerste methode al gebruikt En dan natuurlijk: hoe werkt Python met CGI meer uitleg? Blijkt niet zo heel veel verschil in te zitten, CGI is natuurlijk toch een standaard interface. Alternatief: met de onderstaande code in je Python CGI-script komt de foutmelding in je webbrowser te staan:. Tja, nu heb je je server netjes ingesteld, maar hoe kunnen anderen die nu van buitenaf vinden?

Normaal hebben servers een domeinnaam b.