Ip mac filter rule index

Select Application Filter as the Filter type shown in Figure , and then you can configure the filter rules based on application. If you select Allow, the modem router will accept the application; if you select Deny, the modem router will forbid the application.

how to block MAC address in d-link router

For example: If you want to forbid the user to access the website: www. An UPnP device can dynamically join a network, obtain an IP address, convey its capabilities and learn about other devices on the network. In turn, a device can leave a network smoothly and automatically when it is no longer in use.

Step 1: Wireless MAC Filter

Only when the function is activated, can the UPnP take effect. The feature lets you use a static host name with a dynamic IP address. The modem router offers CWMP feature.


  1. TP-LINK TD-W8901G - 54M wireless router.
  2. download icon mac for rocketdock;
  3. Step 2: MAC Address Filter List?

The function supports TR protocol which collects information, diagnoses the devices and configures the devices automatically via ACS Auto-Configuration Server. If Activated, the information will be informed to ACS server periodically. The default account is "admin", and the password is "admin". The system time is the time used by the device for scheduling services. After you complete the IP filter rules for the exam ple, the Filter list will show as follows.

IP MAC Filter for the ZyXEL D1000 eircomRouter Sceenshot

You can. Other operations for the entries as show n in Figure Hulp nodig?

Navigation menu

Stel uw vraag in het forum. Misbruik melden Gebruikershandleiding. Product: Spam. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!

How do I set up QoS (Quality Of Service) settings on my router?

De handleiding is 1,17 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.


  • Op de hoogte blijven.
  • How to configure MAC Filtering on TP-Link Router.
  • fleetwood mac never going back again film.
  • How MAC Address Filtering Works.
  • Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum?
  • How to configure MAC Filtering on TP-Link Router | TP-Link;
  • Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.